Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O dragoste nepotrivită
O dragoste nepotrivită
O dragoste nepotrivită
Ebook390 pages5 hours

O dragoste nepotrivită

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Singurul lucru pe care o lady nu trebuie niciodată să-l facă este să se îndrăgostească… de servitorul ei.

Bogata Lady Georgina Maitland nu vrea un soț, dar ar avea nevoie de un administrator capabil care să aibă grijă de proprietățile ei. O singură privire aruncată lui Harry Pye o convinge pe Georgina că nu are de-a face cu un simplu servitor, ci cu un bărbat în toată puterea cuvântului.

Harry a cunoscut bine mulți nobili – printre care un anumit aristocrat care este dușmanul său declarat. Dar Harry n-a mai întâlnit niciodată o doamnă frumoasă atât de independentă, lipsită de inhibiții și dornică să fie în brațele lui.

Cu toate acestea, este imposibil să se bucure de o relație discretă atunci când apele sunt tulburate de otrăvirea unor animale, asasinarea unei femei și acuzațiile unui magistrat, toate provocând panică în întreg ținutul. Oamenii locului îl consideră pe Harry vinovat pentru toate. Și curând, singura preocupare a Georginei nu va fi decât cum să reziste în toată această agitație, salvându-l în același timp pe Harry… fără să piardă nici o noapte de dragoste.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066865739
O dragoste nepotrivită

Read more from Hoyt Elizabeth

Related to O dragoste nepotrivită

Related ebooks

Erotica For You