Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Snoave sau poveşti populare
Snoave sau poveşti populare
Snoave sau poveşti populare
Ebook375 pages11 hours

Snoave sau poveşti populare

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cel ce a scris această cărticică și al cărui nume s-a tot pitit până acuma sub modestul titlul de Culegătorul tipograf până când în sfârșit meritele sale literare de toți recunoscute ne-au făcut să-l silim acum pentru întâiași dată a se da în vileagul publicității cel ce a scris această cărticică zic mi-a făcut onoarea și plăcerea de a mă consulta adesea asupra alegerii faptelor pe care voia să le povestească într-însa. I-a dat în minte d-lui P. Ispirescu bunul gând de a lămuri pe cei din cititori români care nu sunt tocmai cărtutari adânci asupra unei mulțimi de nume de cuvinte și de zicători străine pe cari în timpul de acum le întrebuințează mereu scriitorii noștri prin gazete și prin felurite cărți. [...]

Apoi pentru un așa bun serviciu nu se cade oare să mulțumim domnului P. Ispirescu culegătorul și scriitorul atâtor Basme Snoave și Zicători românești conștiinciosul și merituosul lor editor? Ba zău foarte mult și eu unul mă simt acum fericit că mi-a dat însuși prilejul de a-i aduce prin aceste rânduri cel dintâi prinos de mulțumire.

Sunt încredințat că în urmă-mi are să se adune gloată mare.

A. I. ODOBESCU

LanguageRomână
Release dateJan 12, 2016
ISBN9786066003483
Snoave sau poveşti populare

Read more from Petre Ispirescu

Related to Snoave sau poveşti populare

Related ebooks

Classics For You