Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Gura satului şi alte nuvele
Gura satului şi alte nuvele
Gura satului şi alte nuvele
Ebook379 pages5 hours

Gura satului şi alte nuvele

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Contine cele mai renumite nuvele ale lui Slavici, intr-o singura carte, avand 268 de pagini. Nuvelele lui Slavici, aduc in scena personaje cu o psihologie lipsita de mari complicatii, in adancurile careia ochiul scriitorului patrunde si noteaza cele mai subtile nuante ale sentimentului, pe care le traduce sumar, intr-un cuvant sau un gest cu rad

LanguageRomână
Release dateJul 29, 2017
ISBN9786069833797
Gura satului şi alte nuvele

Read more from Ioan Slavici

Related to Gura satului şi alte nuvele

Related ebooks

Classics For You