Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cine a fost Marco Polo?
Cine a fost Marco Polo?
Cine a fost Marco Polo?
Ebook113 pages1 hour

Cine a fost Marco Polo?

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Un băiat care a trăit în Italia, la Veneția, acum șapte sute de ani.

Un adolescent care a călătorit în China - și s-a întors după douăzeci și patru de ani.

Autorul unei cărți de călătorii care l-a inspirat pe Cristofor Columb.

Iată o biografie ilustrată despre Marco Polo și lumea în care a trăit!
LanguageRomână
PublisherPandora M
Release dateMay 21, 2022
ISBN9786069784785
Cine a fost Marco Polo?

Related to Cine a fost Marco Polo?

Related ebooks

Biography & Memoir For You