Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii eroi - Harry Houdini
Micii eroi - Harry Houdini
Micii eroi - Harry Houdini
Ebook32 pages1 hour

Micii eroi - Harry Houdini

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt fiinţe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri măreţe. Harry Houdini a fost unul dintre ei. Superputerile lui au fost o dexteritate uluitoare, antrenamentul demn de un atlet profesionist și strădania neobosită. Datorită lor a devenit unul dintre cei mai celebri magicieni din istorie, ale cărui trucuri de evadare au uimit o lume întreagă. Houdini a arătat că un truc ingenios se poate transforma într-un spectacol de magie senzaţional. Iată povestea lui.

LanguageRomână
Release dateJun 29, 2020
ISBN9786063359811
Micii eroi - Harry Houdini

Read more from Javier Alonso López

Related to Micii eroi - Harry Houdini

Related ebooks