Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Anul gandirii magice
Anul gandirii magice
Anul gandirii magice
Ebook190 pages3 hours

Anul gandirii magice

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Viața așa cum o știai se poate sfârși într-o clipă. Un infarct și întreaga structură a unei vieți în doi se năruie. Dar nu numai viața în doi. Moartea cuiva apropiat schimbă foarte mult lucrurile si pentru cei care îi supraviețuiesc.
Joan Didion descrie cu precizie chirurgicală anul de după moartea soțului ei, în care învață cum să trăiască din nou de una singură, într-un emoționant exercițiu de echilibristică printre amintiri si ceea ce trezesc ele. Si îi este cu atât mai greu cu cât, imediat după acest eveniment nefericit, trebuie să-și vegheze fiica grav bolnavă, aflată la rândul ei la limita dintre viață și moarte.
Un act terapeutic, făcut parcă să exorcizeze singurătatea și suferința, demonii cei mai cumpliți de după pierderea persoanei iubite.
LanguageRomână
PublisherPandora M
Release dateOct 5, 2022
ISBN9786069785584
Anul gandirii magice

Read more from Joan Didion

Related to Anul gandirii magice

Related ebooks

Biography & Memoir For You