Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unghiul de repaus
Unghiul de repaus
Unghiul de repaus
Ebook755 pages22 hours

Unghiul de repaus

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Lyman Ward, profesor de istorie la pensie și autor al unor cărți despre Vestul american, se întoarce la casa părintească din Grass Valley, California, în Sierra Nevada. Deși țintuit în scaunul cu rotile de o maladie a sistemului osos, Lyman își asumă o misiune de proporții monumentale, străduindu-se să redescopere viața bunicii sale, care a întreprins la rândul ei călătoria spre Grass Valley cu o sută de ani în urmă. Dar, pe măsură ce explorează viața bunicii, căutările îl conduc spre cele mai întunecate umbre ale propriei sale vieți.

Unghiul de repaus este un roman lung, complex, care-i oferă cititorului o satisfacție profundă. [...] Nu e nici povestea previzibilă despre Vestul american, cu puternice elemente istorice și regionale, nici la fel de previzibila saga de familie întinsă pe patru generații. [...] Deși de o profunzime și o anvergură excepționale, Unghiul de repaus creează un efect de intimitate și, prin urmare, de imediatețe, și, cu toate că materialul este în mare parte «istoric», apare și un efect de descoperire, senzația unei experiențe noi în locul unei reconstituiri în genul filmelor de epocă. [...] Wallace Stegner a scris un roman splendid, cu o cuprindere și o bogăție a detaliului rareori întâlnite în ficțiunea contemporană.”

The Atlantic Monthly

LanguageRomână
Release dateFeb 22, 2021
ISBN9786063371523
Unghiul de repaus

Related to Unghiul de repaus

Related ebooks

Classics For You