Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

In pasi de dans prin viata
In pasi de dans prin viata
In pasi de dans prin viata
Ebook77 pages1 hour

In pasi de dans prin viata

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cartea surprinde viața și peripețiile lui Bubu, o fetiță ce fusese înfiată de o familie de tehnicieni dentari și care trecuse prin multe schimbări de când venise pe lume și ajunsese să se mute din țara ei natală. Nu era o fetiță îngâmfată, dar mulți apreciau inteligența și deschiderea ei către informații. În povestea ei, reușește să surprindă momentele care au lăsat amprente adânci asupra evoluției ei, dar și situațiile noi pe care le întâlnise de-a lungul timpului. Cunoscuse mulți oameni, însă putini au fost cei care au reușit cu adevărat să o transforme.
LanguageRomână
Publisherepubli
Release dateMar 7, 2021
ISBN9783753172224
In pasi de dans prin viata
Author

Anna Ercsei

Seit ich im Deutschland umgezogen bin, habe ich wahrscheinlich etwas Neues gelernt. Bis jetzt hatte ich kein Mut zum Schreiben, aber jetzt gefällt es mir mehr und mehr.

Related to In pasi de dans prin viata

Related ebooks

Biography & Memoir For You