Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cele mai bune surori. Povești adevărate. Vol. 9
Cele mai bune surori. Povești adevărate. Vol. 9
Cele mai bune surori. Povești adevărate. Vol. 9
Ebook200 pages3 hours

Cele mai bune surori. Povești adevărate. Vol. 9

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Întâmplări reale despre o legătură de la suflet la suflet

Cu toții avem de înfruntat adversități din când în când. Cu toții suntem uneori triști. Cu toții suntem câteodată prea ocupați, prea mulțumiți de noi înșine sau prea apăsați de povara propriilor probleme ca să mai apreciem lucrurile pozitive din viețile noastre. Colecția „Povești adevărate“ îți aduce cazuri reale, întâmplări din viața unor oameni obișnuiți, ce ne vorbesc despre curaj și bunătate, despre binecuvântările și miracolele vieții, amintindu-ne că nu suntem singuri, că putem răzbate chiar și în cele mai întunecate zile, că încă există bunătate în lume.

Ce ar putea-o consola pe cea care își vede pentru ultima oară sora care va muri de cancer? Uneori, dragostea pentru sora ta se poate manifesta și sub forma tunsorii oribile pe care ți-o faci, pentru ca ea să nu se mai simtă complexată de tine. O fetiță de unsprezece ani îl ia în grijă pe copilul adoptat de părinții săi și îi este alături pentru tot restul vieții. Nimeni nu o cunoaște atât de bine pe o femeie precum sora ei – indiferent de diferențele dintre ele, de rivalități sau de cât de mult le-a îndepărtat viața. Surorile au încredere una în cealaltă, își împărtășesc cele mai intime secrete și se sprijină reciproc atunci când oricine altcineva din viața lor le dezamăgește. Au grijă una de alta la bine și la greu, se sfătuiesc și își oferă o îmbrățișare atunci când au mai multă nevoie.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066865135
Cele mai bune surori. Povești adevărate. Vol. 9

Read more from Colleen Sell

Related to Cele mai bune surori. Povești adevărate. Vol. 9

Related ebooks

Self-Improvement For You