Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mame și fiice. Povești adevărate. Vol. 5
Mame și fiice. Povești adevărate. Vol. 5
Mame și fiice. Povești adevărate. Vol. 5
Ebook179 pages3 hours

Mame și fiice. Povești adevărate. Vol. 5

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Întâmplări reale despre o legătură foarte specială

Cu toții avem de înfruntat adversități din când în când. Cu toții suntem uneori triști. Cu toții suntem câteodată prea ocupați, prea mulțumiți de noi înșine sau prea apăsați de povara propriilor probleme ca să mai apreciem lucrurile pozitive din viețile noastre. Colecția „Povești adevărate“ îți aduce cazuri reale, întâmplări din viața unor oameni obișnuiți, ce ne vorbesc despre curaj și bunătate, despre binecuvântările și miracolele vieții, amintindu-ne că nu suntem singuri, că putem răzbate chiar și în cele mai întunecate zile, că încă există bunătate în lume.

O sarcină la 17 ani și pierderea copilului îi aduc unei tinere împăcarea cu mama pe care cu mul timp în urmă a părăsit-o. La cinci ani, primul semn de răzvrătire față de autoritatea maternă se concretizează în fuga de acasă... până pe treptele de la intrare. Nici măcar boala Alzheimer nu poate distruge dragostea unei fiice pentru mama ei. În fața dificultăților, legătura dintre mamă și fiică rămâne mereu intactă, în ciuda diferențelor, a părerilor contrare, a distanței și a timpului scurs. 33 de întâmplări adevărate despre o relație profundă și rezistentă, ce sudează sufletele printr-o dragoste statornică.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066864589
Mame și fiice. Povești adevărate. Vol. 5

Read more from Sell Colleen

Related to Mame și fiice. Povești adevărate. Vol. 5

Related ebooks

Self-Improvement For You