Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mâine
Mâine
Mâine
Ebook307 pages5 hours

Mâine

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Un moldovean de treizeci şi patru de ani care trăieşte, învaţă şi lucrează în Abruzzo, Italia, nu vrea nimic mai mult decât să-şi termine orele de lucru şi să se ducă acasă să doarmă. A doua zi, el trebuie să înfrunte consecinţele trecutului său confuz. Primejdia ce-l pândeşte, frica şi incertitudinea îl aruncă într-o agonie cognitivă. Aruncat şi împins între trecut şi prezent, el conştientizează că nu are de ales şi că trebuie să-şi accepte realitatea.  

LanguageRomână
Release dateNov 7, 2018
ISBN9781386493075
Mâine
Read preview
Author

Sergiu Grajdean

Sergiu Grajdean was born in Moldova, in 1984. In 2018, thirty four years later, he lives in Italy. What happened during those thirty four years can be very easily guessed from the semi-autobiographical novel, Tomorrow. For many years, he hadn’t been sure if he wanted to show his work to others. In 2018, he finally decides to share his thoughts with other people and it all starts with Tomorrow...

Read more from Sergiu Grajdean

Related to Mâine

Related ebooks

Personal Memoirs For You