Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Will
Will
Will
Ebook574 pages12 hours

Will

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Una dintre forțele cele mai dinamice din divertismentul contemporan, recunoscută la nivel global, își povestește viața întro carte deopotrivă curajoasă și motivantă, care îi urmărește parcursul de învățare până în punctul alinierii perfecte a succesului exterior, fericirii interioare și conexiunii umane. Will spune povestea necenzurată a uneia dintre cele mai uimitoare evoluții în lumea muzicii și filmului.
LanguageRomână
Release dateNov 7, 2022
ISBN9786067892864
Author

Will Smith

Will Smith is a writer on the multi-award winning television shows Veep and The Thick Of It, in which he also appeared as hapless Tory researcher Phil Smith. He spent his formative years in Jersey, and now lives in London.

Related to Will

Related ebooks

Biography & Memoir For You