Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Priviri spre alte zări mai calde: Scenariul unei posibile aventuri din anii ’70.
Priviri spre alte zări mai calde: Scenariul unei posibile aventuri din anii ’70.
Priviri spre alte zări mai calde: Scenariul unei posibile aventuri din anii ’70.
Ebook202 pages3 hours

Priviri spre alte zări mai calde: Scenariul unei posibile aventuri din anii ’70.

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Autorii creionează, în acest roman de dragoste și social, evoluția unei perechi de studenți, el, la conservator, ea la filologie, în epoca romantică și aventuroasă a anilor '70, în care viața îi obliga să navigheze între aberațiile comunismului Ceaușist și chemările vârstei. Regimul prevăzuse ca navele lor să nu cunoască alt orizont decât granițele țării. Dar fructul oprit, Occidentul, prin micile lui simboluri, jeans, muzica pop, sprayurile de la "shop", lucra asupra lor ca un miraj.

Dar și Occidentul anilor '70, epoca "hippy" experimenta. Se ridicaseră taboo-uri, dragostea a devenit o distracție fără reguli, tineretul își cerea o voce în istorie... Eroii romanului au avut norocul să ajungă, separat, în Vest. S-au căutat, traversând două continente, s-au regăsit...

Iată o odisee care a pornit de la un singur vers de Cincinat, rostit la malul mării de la Costinești, "Privești spre alte țări mai calde...", în epoca în care visul despre alte zări era interzis.

Nu putem știi dacă romanul face apologia Vestului în detrimentul Estului, sau invers, până nu îl citim. Oare s-au reîntors eroii în țară și dacă da, cum au fost primiți? Conform autorilor, eroii acestui "posibil scenariu" sunt fictivi, dar faptele, preluate de la mai multe persoane, au fost reale și că, dintr-o ambiție, majoritatea dialogurilor din carte au fost rostite cu adevărat...

Concepută ca un divertisment antrenant, cartea a fost scrisă din datoria de a nu lăsa să se șteargă din memorie o epocă, pentru folosul celor ce au trăit-o, dar mai ales pentru instruirea tinerilor de astăzi.

LanguageRomână
PublisherTudor's World
Release dateJun 2, 2018
ISBN9781386397014
Priviri spre alte zări mai calde: Scenariul unei posibile aventuri din anii ’70.
Author

Tudor Porumb

Tudor Porumb and Carmen-Gabriela Porumb are a Romanian-born couple, living in Romania and Canada. Scientist and, respectively, lawyer by training, the two are thirsty of knowledge, perpetual students, explorers of the wonders of Nature and of the World history and civilization. They have one daughter, whom they dedicate their series of romantic novels placed over a critical social background, so that she can learn about the way of life and the dreams of young people of her age, one generation before. YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCn8kOF1SCUEf_xWJls9IiWg?view_as=public

Related to Priviri spre alte zări mai calde

Related ebooks

YA Historical For You

View More