Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Metoda Patratelelor
Metoda Patratelelor
Metoda Patratelelor
Ebook294 pages5 hours

Metoda Patratelelor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Carte propusa ca baza de lucru pentru elaborarea unui scenariu de film, avand ca subiect destinul penduland intre dramatic si amuzant al tinerilor romani care s-au format si maturizat in perioada de dinainte si de dupa abolirea comunismului in Romania. Surprinde cu realism viata traita in stare aproape bruta, la intensiatte maxima si pulsul unei epoci extraordinar de inclestate. Principalele metafore din text sunt omagiul adus prieteniei puse la incercare de coruptia si de apasarea din comunism, pentru ca mai tarziu sa reziste dar sa si paleasca din cauza distantelor impuse de emigrarea in Occident; iluzia fericirii prin democratie, un studiu asupra distantelor si un roman despre formarea ca adult intr-o lume cu valori rasturnate. Marturie contemporana, mostra de istorie recenta. Citita si primita de publicul din Romania cu interes, a trezit reactii de adevarata descatusare la unii dintre ei. Potrivit feedback-ului primit, se pare ca multi ne regasim in aceste pagini, care aduc un fel de renastere si rebalansare a trecutului insuficient asimilat sau gresit redat pana acum prin alte opere.

LanguageRomână
Release dateDec 18, 2015
ISBN9781310489686
Metoda Patratelelor
Author

Gabriela Calutiu Sonnenberg

Jurnalistă și scriitoare specializată pe proză (articole, note de călătorie, eseu, reportaj) și traduceri din germană, engleză și spaniolă (poezie și proză). Născută în oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu (n. 1967). Absolventă cu diploma de Doctor în Ştiinţe Economice a Facultăţii de Comerţ din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Activitate profesională în România: în plan academic, în Învăţământul Superior Economic (preponderent la ASE-Bucureşti); plan publicistic (Tribuna Economică) şi managerial (Metro Rom Invest). Din anul 1998 stabilită în Spania.Debut literar la publicaţia Observatorul din Toronto în anul 2003, urmat de numeroase colaborări la reviste şi ziare pe suport de hârtie şi online: Vatra veche (pe hârtie şi online), Lunar de Cultură editat de Asociaţia „Nicolae Băciuţ”; ziarul Occidentul Românesc - ediţia de Spania; publicaţiile online ale Fundaţiei Intermundus Media şi Asociaţiei Romanilor pentru Patrimoniu (ARP); Cetatea lui Bucur (revistă a Scriitorilor din Bucureşti); revista Curtea de la Argeş. editat de Acad. Mat. George Păun; revista România Pitorească, site-ul literar Confluenţe Româneşti; revistele Agero din Stuttgart, Arcada din Nürnberg şi ARMONIA, Germania; revista Regatul Cuvântului (editată de LSR în colaborare cu Universitatea din Bucureşti); Phoenix Magazine, Arizona, Bruxeles Mission, Gândacul de Colorado şi Saltmin din USA; Pagini româneşti din Noua Zeelandă; Rexlibris și Revista Australiană din Australia, Epoch Times, Mesagerul, din Hamilton şi Destine Literare din Montreal, Canada; revistele Noi Nu, Singur, Totpal Daily News, Pietrele Doamnei, Armonii Culturale şi multe altele. Interviuri la Radio România Internaţional si la TVR Cultural Bucureşti. Este sau a fost membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a Asociației Scriitorilor și Jurnaliștilor de Turism din România și a Ligii Scriitorilor din România.Articole în limba germană publicate în ziarele Hermannstädter Zeitung (România), Costa Blanca Nachrichten (Spania) și Pfarrerblatt (Germania).Proiecte actuale:- Membru activ și organizator de dezbateri în cadrul cenaclului de limbă germană Literatur- und Kulturfeunde Costa Blanca (Spania).- Traducătoare și responsabilă pentru secțiunea de limba română din cadrul proiectului de promovare a liricii moderne internaționale ”Poezia Săptămânii”, din cadrul Fundației Culturale ITHACA - Spania, aub coordonarea poetului belgian Germain Droogenbroodt.- De asemenea, redactor la Occidentul Românesc, ediția de Spania; redactor corespondent din Spania al revistei de turism ”România Pitorească”; redactor al revistei de cultură a scriitorilor de limbă română din afara granițelor țării „ITACA” – Dublin (Irlanda); membru în Consiliul Director al revistei Cetatea lui Bucur (București); redactor corespondent al ziarului Pagini Româneşti din Noua Zeelandă, redactor asociat al publicației Regatul Cuvântului. Componență în diverse jurii de concursuri literare în română.Volume independente publicate:1.„Tendiţe şi perspective în managementul resurselor umane” - teză de doctorat (Bucureşti, 2002);2.Volumul „Vine seninul”, culegere de articole, Editura Anamarol (Bucureşti, ianuarie 2007);3. „Andaluzia – sentiment multicolor”, însemnări de călătorie, Editura Anamarol (Bucureşti, iulie 2010);4.„Metoda pătrățelelor”, proză narativă propusă pentru ecranizare, Editura Singur (Târgoviște 2015);5. "Bolero", eseuri din Spania, Editura România Pitorească (București 2017).Traduceri:1.Din spaniolă în română: „Ploaia melancoliei mele”, poezii, autor Laureano Jiménez Carrión, Editura Zodia Fecioarei (Pitești 2012);2.Din germană în română: „În curgerea timpului”, poezii, autor Germain Droogenbroodt (Belgia), Editura Europa (Craiova, 2015);3.Din engleză în română: „Johan fără țară – străbătând lumea pe drumul păcii”, autobiografie, autor Johan Galtung (Norvegia), Editura Tiparg (Pitești, 2015)Volume colective:1.„Scripta manent”, vol. 1, 3, 5, 6 și 7 antologii de proză, Editura Anamarol (București 2012, 2013, 2014, 2015);2.„D.A.R.C. - Dicționarul autorilor Români contemporani”, coord. Alina Kristinka, Editura Arial (Ploiești, 2013);3.„Antologia Scriitorilor Români de pe toate continentele – Cetatea lui Bucur”, coord. Elisabeta Bucur, Editura Cetatea Cărții (București, 2014)4.„Antologia Scriitorilor Români Contemporani din întreaga lume – STARPRESS 2013”, ediția bilingvă română-germană, coord. Ligya Diaconescu, Editura Fortuna (Râmnicu Vâlcea 2013);5.„Antologia Scriitorilor Români Contemporani din întreaga lume – STARPRESS 2015”, ediția bilingvă română-spaniolă, coord. Ligya Diaconescu, Editura Olimpias (Galați, 2014);6.„Antologiile Revistei Singur – Proză 2014”, selecție realizată de Grigore Timoceanu, Eugen Evu și Ștefan Doru Dăncuș, Editura Singur (Târgoviște, 2015)Premii (în ordine cronologică):Premiul special al Cenaclului Nicăpetre, acordat de publicaţia „Observatorul” din Toronto, Canada; Diploma de Onoare a „Clubului Iubitorilor de Cultură” din Curtea de Argeş (august 2011); Distincţia „Redactor în diaspora” pentru merite deosebite în promovarea valorilor turistice româneşti în presa din străinătate, conferită de Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România, (ianuarie, 2012), Premiul pentru eseu al Cenaclului Nicăpetre din Toronto (ianuarie 2013), Premiul al III-lea al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, anul 2012, sectiunea Presă Scrisă, pentru suita de articole publicate în revista OBSERVATORUL din Toronto/ Canada; Premiul de Excelență pentru colaborare de excepție cu publicația „Occidentul Românesc”, Spania 2016; Premiul pentru Traducere al Academiei Internaționale Mihai Eminescu, Craiova, 2017; Premiul ”Cartea care zidește” pentru cartea ”Bolero”, acordat de Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de turism din România, ianuarie 2018.Actualizat: octombrie 2016

Related to Metoda Patratelelor

Related ebooks

Performing Arts For You