Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inventiile ocazionale
Inventiile ocazionale
Inventiile ocazionale
Ebook163 pages1 hour

Inventiile ocazionale

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Invențiile ocazionale prezintă o polifonie tematică, o adevărată desfășurare epica a gândurilor un laborator de scriitură și o poetică a dimensiunii aparent obișnuite a vieții." Tiziana De Rogatis
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateNov 8, 2022
ISBN9786069785669
Inventiile ocazionale
Author

Elena Ferrante

Încă de la apariția romanului Prietena mea genială, care deschide Tetralogia Napolitană, faima Elenei Ferrante a crescut enorm, transformându-se în așa-numita „Febră Ferrante". Este considerată una dintre prozatoarele contemporane cele mai puternice, o stilistă desăvârșită, cu o intuiție artistică ieșită din comun, care a câștigat admirația mai multor scriitori celebri – Jhumpa Lahiri, Elizabeth Strout, Claire Messud – și a unor critici importanți: James Wood, John Freeman, Eugenia Williamson etc. Dar, fără îndoială, primirea cea mai călduroasă a avut-o din partea cititorilor, care au descoperit o autoare ce le vorbește într-un stil plin de frumusețe și de forță despre sentimentul de apartenență, despre relațiile umane, dragoste, familie și prietenie.

Read more from Elena Ferrante

Related to Inventiile ocazionale

Related ebooks

General Fiction For You