Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fata care nu se putea opri din mers
Fata care nu se putea opri din mers
Fata care nu se putea opri din mers
Ebook187 pages3 hours

Fata care nu se putea opri din mers

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

„Oamenii spun despre ea că e nebună. Nu, nu e nebună. Mai curând, nebunia explodează în jurul ei." Le Monde

Rima este o fată din Damasc care nu se poate opri din mers. Mama ei o leagă de pat, iar sfoara îi este îndeajuns de lungă încât să-i permită să exploreze camera, dar prea scurtă ca să poată ieși din casă. Rima citește enorm, însă refuză să vorbească. Ea desenează și-și scrie povestea, însă asta nu poate ține decât atâta vreme cât singurul pix, albastru, va mai avea pastă. Rima trăiește într-un oraș sfâșiat de război, scufundat în teroare, într-o țară, Siria, căzută pradă nebuniei. Vocea naratoarei, a unei fetițe care nu se poate opri din mers, dar care nici nu vorbește, devine cea mai lucidă expresie a ororilor războiului.

„Dintre toate cărțile ce provin din Siria, acest roman are un timbru unic ce amestecă realismul absolut și fantezia." Le Monde

„Puterea acestui roman este de a face cuvintele să danseze pe foaia albă de hârtie." Livres Hebdo
LanguageRomână
PublisherPandora M
Release dateJul 12, 2022
ISBN9786069784747
Fata care nu se putea opri din mers

Related to Fata care nu se putea opri din mers

Related ebooks

General Fiction For You