Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Labirint
Labirint
Labirint
Ebook143 pages4 hours

Labirint

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Un roman ca un vis febril." The New York Times

Un cântăreț de blues încearcă să se sinucidă aruncându-se de pe Podul Bosfor, însă se trezește în spital, fără a-și mai aminti de ce-a vrut să-și ia viața. Are doar amintiri disparate, fără legătură cu persoana lui și situate foarte vag în timp. Știe ca Imperiul Otoman s-a prăbușit și că ultimul sultan a murit, dar n-are idee când s-au întâmplat aceste lucruri. Mintea lui e asemenea unui labirint prin încrengăturile căruia rătăcește neajutorat în căutarea ieșirii. Înțesat cu mici povești borgesiene, romanul lui Burhan Sönmez își pune cititorii în fața unei întrebări profunde: ce este mai eliberator pentru individ sau societate – să-și cunoască trecutul sau să-l uite?

„O meditație cerebrală asupra memoriei și a ce înseamnă să trăiești fără ea... accesibilă și profundă, amintind de Albert Camus și Patrick Modiano... un roman care va bântui fără îndoială mintea cititorului său." Publishers Weekly

„Soluțiile morale sunt valide pentru indivizi, nu pentru mase. Ce vrem să devenim? Un individ sau o piesa într-o mulțime? Soluțiile morale nu sunt menite să rezolve probleme, ele sunt pentru noi, ca indivizi, doar teste care dau măsura calității umane." Burhan Sönmez

„Povestea aceasta eliptică, inteligentă va stărui în memoria ta mult timp după ce ai citit-o." Book Riot

„O poveste provocatoare și frumoasă, demnă de labirinturile ficționale ale lui Borges." Literary Review
LanguageRomână
PublisherPandora M
Release dateMay 21, 2022
ISBN9786069784990
Labirint

Related to Labirint

Related ebooks

General Fiction For You