Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Restul e tăcere
Restul e tăcere
Restul e tăcere
Ebook293 pages5 hours

Restul e tăcere

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

În timp ce adulții stau la taclale la o petrecere de nuntă ce pare să nu se mai sfârșească, iar ceilalți copii dau buzna la joacă, un băiețel se furișează neobservat sub masă. Tommy are doisprezece ani, dar inima lui slăbită îl împiedică să se joace cu verișorii lui, așa că își deschide MP3-playerul pentru a înregistra vocile celor care discută la masă. Subiectul conversației se îndreaptă însă spre moartea mamei sale, iar el aude ceva ce nu trebuia să afle niciodată, anume că femeia nu fusese răpusă de vreo boală, ci se sinucisese. Contrariat și rănit, Tommy nu spune nimănui ce a aflat și începe propria investigație secretă pentru a descoperi adevărul. Între timp, tatăl lui și mama vitregă se confruntă cu propriile probleme. Juan e chinuit de o suferință tainică și de vina pe care o simte pentru moartea unuia dintre pacienții săi, iar Alma, cea de-a doua soție a lui, își dă seama că mariajul lor se destramă și e devorată treptat de o veche pasiune. Toți trei se retrag astfel în propriile lumi, lăsând tot mai multe lucruri nerostite între ei, încât destinul familiei se îndreaptă inexorabil spre un deznodământ devastator.

LanguageRomână
Release dateFeb 9, 2017
ISBN9786063313318
Restul e tăcere
Read preview

Read more from Carla Guelfenbein

Related to Restul e tăcere

Related ebooks

Literary Fiction For You