Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

National Geographic - 1000 de lucruri ciudate dar adevarate
National Geographic - 1000 de lucruri ciudate dar adevarate
National Geographic - 1000 de lucruri ciudate dar adevarate
Ebook101 pages5 hours

National Geographic - 1000 de lucruri ciudate dar adevarate

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Câinii ne spun ce vor prin felul în care își țin lăbuțele sau chiar prin modul în care latră! În acest ghid îți sunt prezentate peste 50 de posturi canine diferite, cu explicarea detaliată a înțelesului lor. Află de ce îi place lui Azorel să ridice piciorul la hidrant, ce înseamnă când se rostogolește, ce spune fiecare poziție a cozii despre câinele tău și multe alte lucruri! Rezolvă testele din secțiunea interactivă, în care expertul în câini îți prezintă scenariul, iar tu stabilești ce înseamnă acesta. Cartea este plină de informații despre căței, incluzând numeroase surse care vor ajuta oamenii să înțeleagă mai bine comportamentul acestor uimitoare animale de companie.
ÎN ACEASTĂ CARTE VEI DESCOPERI:
-Informații amuzante
-Teste Ponturi de dresaj
-Îngrijire și sfaturi de la veterinar
-Activități practice
-Peste 100 de fotografii cu căței

LanguageRomână
Release dateJul 7, 2020
ISBN9786063362293
National Geographic - 1000 de lucruri ciudate dar adevarate
Read preview

Related to National Geographic - 1000 de lucruri ciudate dar adevarate

Related ebooks

Children's Games & Activities For You

View More

Reviews for National Geographic - 1000 de lucruri ciudate dar adevarate

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    National Geographic - 1000 de lucruri ciudate dar adevarate - Robin Terry

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1