Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii eroi - Gabriel Garcia Marquez
Micii eroi - Gabriel Garcia Marquez
Micii eroi - Gabriel Garcia Marquez
Ebook32 pages1 hour

Micii eroi - Gabriel Garcia Marquez

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt fiinţe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri măreţe. Florence Nightingale a fost unul dintre ei. Superputerile ei au fost dorinţa incredibilă de a-i ajuta pe cei aflaţi la nevoie, voinţa de a îmbunătăţi sistemul medical și de a învăţa cât mai multe. Datorită lor a devenit prima infirmieră din istorie și a arătat întregii lumi că un pacient bine îngrijit se însănătoșește mai repede. Nightingale se ocupa atât de mult de pacienţii ei din spital, încât
îi vizita și noaptea, la lumina lămpii sale cu ulei – de aceea este cunoscută și ca „doamna cu lampa“. Iată povestea ei.

LanguageRomână
Release dateJun 3, 2020
ISBN9786063361234
Micii eroi - Gabriel Garcia Marquez

Related to Micii eroi - Gabriel Garcia Marquez

Related ebooks

Children's For You