Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii eroi - Charles Dickens
Micii eroi - Charles Dickens
Micii eroi - Charles Dickens
Ebook32 pages1 hour

Micii eroi - Charles Dickens

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt ființe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri mărețe.
Leonardo da Vinci a fost unul dintre ei. Superputerile lui au fost dorința de a transforma în realitate tot ce a născocit cu mintea, curiozitatea nemăsurată, capacitatea de muncă și geniul. Datorită lor, Leonardo a creat câteva dintre cele mai faimoase opere de artă din istorie, precum Gioconda și Cina cea de taină. Iată povestea lui!

LanguageRomână
Release dateApr 28, 2020
ISBN9786063356117
Micii eroi - Charles Dickens

Read more from Eduardo Acín Dal Maschio

Related to Micii eroi - Charles Dickens

Related ebooks

Children's For You