Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prima Mea Carte Despre Oameni Celebri
Prima Mea Carte Despre Oameni Celebri
Prima Mea Carte Despre Oameni Celebri
Ebook97 pages7 hours

Prima Mea Carte Despre Oameni Celebri

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

cIteŞte PoveŞtI uIMItoare despre Leonardo, Martin Luther King Jr., Amelia Earhart, Mohandas Ghandi şi despre mulţi alţi oameni inspiraţi şi fascinanţi din toate colţurile lumii. Aceste pagini pline de imagini vivace şi prietenoase prezintă tânărului cititor peste 50 de oameni celebri şi vieţile lor interesante.
În InterIor veI GĂsI: • 27 de portrete şi 33 de miniportrete ale unor mari personalităţi ale umanităţii • Fapte ieşite din comun şi pagini pline cu ilustraţii uimitoare • Întrebări pentru a încuraja o lectură interactivă • Hărţi care scot în evidenţă locuri ale unor explorări şi situri istorice • Sfaturi pentru părinţi, utile pentru educaţia celor mici

LanguageRomână
Release dateJun 3, 2020
ISBN9786063360671
Prima Mea Carte Despre Oameni Celebri

Related to Prima Mea Carte Despre Oameni Celebri

Related ebooks

Entertainers and the Rich & Famous For You

View More