Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Istoria Lumii In Pilule
Istoria Lumii In Pilule
Istoria Lumii In Pilule
Ebook164 pages3 hours

Istoria Lumii In Pilule

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Un ghid ușor de consultat pentru a afla tot ce trebuie să știi despre cele mai importante evenimente istorice ale lumii, de la civilizațiile
antice la al Doilea Război Mondial. Cuprinzând fapte și date esențiale, acest volum te poartă într-o călătorie deopotrivă fascinantă și instructivă din imperiul lui
Alexandru cel Mare la dinastia Tang, din Epoca Luminilor la Războiul Civil American. Citește această carte ca să descoperi cum a ajuns lumea modernă ceea ce este astăzi.

LanguageRomână
Release dateSep 24, 2019
ISBN9786063352935
Istoria Lumii In Pilule

Related to Istoria Lumii In Pilule

Related ebooks

European History For You