Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

1 000 de întrebări
1 000 de întrebări
1 000 de întrebări
Ebook102 pages23 hours

1 000 de întrebări

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

ÎN ACEASTĂ CARTE VEI GĂSI 1 000 DE ÎNTREBĂRI DISTRACTIVE, FASCINANTE ŞI NOSTIME PENTRU A-ŢI TESTA CUNOŞTINŢELE

Plină de imagini incredibile în culori vii, cartea îţi pune mintea la contribuție prin întrebări cu răspunsuri multiple şi de tipul adevărat-fals, precum şi prin teste inventive pe bază de hărţi, imagini şi jocuri. O distracţie pe cinste pentru întreaga familie!

LanguageRomână
Release dateOct 31, 2016
ISBN9786063360459
1 000 de întrebări

Read more from National Geographic Society

Related to 1 000 de întrebări

Related ebooks

Games & Activities For You

View More