Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Eroi ai istoriei. O scurtă istorie a civilizației din vremurile străvechi până în zorii epocii moderne
Eroi ai istoriei. O scurtă istorie a civilizației din vremurile străvechi până în zorii epocii moderne
Eroi ai istoriei. O scurtă istorie a civilizației din vremurile străvechi până în zorii epocii moderne
Ebook465 pages9 hours

Eroi ai istoriei. O scurtă istorie a civilizației din vremurile străvechi până în zorii epocii moderne

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Istoricul Will Durant prezintă viețile și ideile celor care au ajutat la definirea civilizației, de la începuturile sale până în lumea modernă.
LanguageRomână
Release dateFeb 16, 2022
ISBN9786063388729
Eroi ai istoriei. O scurtă istorie a civilizației din vremurile străvechi până în zorii epocii moderne

Related to Eroi ai istoriei. O scurtă istorie a civilizației din vremurile străvechi până în zorii epocii moderne

Related ebooks

Philosophy For You