Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Românii supt Mihai Voievod Viteazul
Românii supt Mihai Voievod Viteazul
Românii supt Mihai Voievod Viteazul
Ebook560 pages9 hours

Românii supt Mihai Voievod Viteazul

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Oamenii de măsura lui Nicolae Bălcescu sunt încă rari între românii de astăzi. Acei care ca dânsul în tot cursul unei existențe de luptă au fost insuflați numai de nobila simțire a amorului de patrie și carii au visat și lucrat cu neîncetare la reînvierea și la mărirea neamului lor merită să atragă respectul și simpatiile urmașilor. Tot ce se atinge de acei oameni de frunte diversele întâmplări ce au trecut peste dânșii actele lor publice și chiar incidentele vieții lor private devin după moarte de un mare interes pentru cine știe a-i prețui și îi admiră. E o datorie sacră pentru amicii și contemporanii lor de a face apel suvenirelor spre a feri de uitare toate notițiile ce pot contribui la completarea biografiei lor. [...]... l-am văzut lucrând cu entuziasm la Istoria românilor sub Mihai-Vodă Viteazul.

Vasile ALECSANDRI Nicolae Bălcescu în Moldova

LanguageRomână
Release dateJan 12, 2016
ISBN9786066003056
Românii supt Mihai Voievod Viteazul
Read preview

Related to Românii supt Mihai Voievod Viteazul

Related ebooks

Books Recommended For You