Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

365 de zile care au marcat istoria omenirii
365 de zile care au marcat istoria omenirii
365 de zile care au marcat istoria omenirii
Ebook906 pages17 hours

365 de zile care au marcat istoria omenirii

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Fiecare zi a anului are o poveste de spus. Cine a fost asasinat, cine a urcat pe tron, cine a fugit din țară? Cine s-a născut? Ce armată a fost învinsă în mod neașteptat?

Autorii prezintă, structurate pe zilele anului, evenimente cu impact asupra epocii în care s-au petrecut (și poate chiar asupra epocii noastre) – nașteri, decese, căsătorii, încoronări, asasinări, scandaluri, execuții, bătălii, dueluri și tratate. Adeseori, evenimentele au în centrul lor câte o personalitate marcantă, precum Horatio Nelson sau Lorenzo Magnificul, Robespierre sau Dante. Veți citi despre ziua în care Rommel, Vulpea Deșertului, s-a sinucis, cea în care Napoleon a evadat din exilul de pe insula Elba, cea în care Galileo Galilei a fost condamnat pentru erezie și despre multe altele.

Un compendiu fascinant, pentru toți cei interesați de marile evenimente care au marcat istoria sau de slăbiciunile oamenilor mari din toate epocile.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066866484
365 de zile care au marcat istoria omenirii
Read preview

Related to 365 de zile care au marcat istoria omenirii

Related ebooks

Books Recommended For You