Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Atlasul lumii pentru elevi
Atlasul lumii pentru elevi
Atlasul lumii pentru elevi
Ebook89 pages10 hours

Atlasul lumii pentru elevi

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Peste 100 de hărţi special create pentru elevii de gimnaziu şi de liceu de autoritatea
mondială în hărţi Peste 70 de fotografii color. Pagini color şi tematice informative pe subiecte incluzând probleme actuale de mediu, conflicte mondiale, refugiaţi, comunicarea globală şi răspândirea culturii populare 50 de diagrame şi de grafice ce reflectă cele mai noi informaţii. Drapele de stat şi date statistice integral actualizate Unitate în privinţa dimensiunii şi a scărilor hărţilor pentru a încuraja comparaţia de informaţii Legături web la sfârşitul cărţii, pentru a găsi informaţii suplimentare şi a fi la curent cu cele mai noi din ele. Un glosar de termeni geografici Indici tematic şi de toponime Toate instrumentele necesare pentru pregătirea oricărui test de geografie standardizat

LanguageRomână
Release dateJul 7, 2020
ISBN9786063362231
Atlasul lumii pentru elevi

Related to Atlasul lumii pentru elevi

Related ebooks

Children's For You