Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mica istorie a stiintei
Mica istorie a stiintei
Mica istorie a stiintei
Ebook337 pages6 hours

Mica istorie a stiintei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Știința este fantastică. Ne spune multe lucruri despre spațiul infinit, despre cele mai mici organisme vii, despre corpul uman și despre istoria Pământului. Oamenii s-au ocupat mereu de știință, pentru că au vrut mereu să priceapă lumea și să îi stăpânească forța. De la filosofii greci ai Antichității, până la Einstein, la Watson și Crick și la oamenii de știință ajutați de computerele puternice de azi, bărbații și femeile s-au mirat, au examinat, au experimentat, au calculat și uneori au făcut descoperiri atât de importante încât am început să vedem lumea – și pe noi înșine – într-o lumină cu totul nouă.

Mică istorie a științei reface marșul științei de-a lungul secolelor. Cartea deschide o fereastră spre natura fascinantă și imprevizibilă a activității științifice și descrie emoția stârnită când descoperirile lansează o provocare la adresa ideilor cunoscute și acceptate.

Cu ilustrațiile sale minunate și stilul cald și accesibil, acesta este un volum pentru cititorii tineri și mai puțin tineri, deopotrivă.Unul dintre avantajele acestei istorii de mici dimensiuni este că desfășurarea impresionantă de realizări moderne are loc în timp ce secolele anterioare ne sunt încă proaspete în minte. În relatarea lui Bynum, mica istorie are dimensiuni impresionante... Wall Street JournalO istorie fascinantă... pentru adolescenții curioși, dar și pentru cititorii adulți. Publishers Weekly
LanguageRomână
Release dateJul 30, 2021
ISBN9786063380273
Mica istorie a stiintei
Read preview

Related to Mica istorie a stiintei

Related ebooks

Civilization For You