Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prima mea carte despre lume
Prima mea carte despre lume
Prima mea carte despre lume
Ebook79 pages30 minutes

Prima mea carte despre lume

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

FĂ O CĂLĂTORIE în jurul Pământului cu această minunată introducere în lumea noastră – oameni, locuri, climate. Fotografii excepţionale ilustrează fiecare pagină, prezentându-le tinerilor cititori ţări, peisaje şi multe alte aspecte din Americi în Australia, şi din Europa în Antarctica. Fascinant şi educativ!

LanguageRomână
Release dateNov 19, 2015
ISBN9786063360046
Prima mea carte despre lume
Read preview

Related to Prima mea carte despre lume

Related ebooks

Books Recommended For You