Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Istoria lumii de la Big Bang pana in prezent
Istoria lumii de la Big Bang pana in prezent
Istoria lumii de la Big Bang pana in prezent
Ebook558 pages9 hours

Istoria lumii de la Big Bang pana in prezent

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Aceasta nu este o carte de istorie! Nu veți găsi în ea informații despre războaie, eroi, tratate secrete sau doctrine politice.

Istoria lumii de la Big Bang până în prezent este o carte de „investigații“. Ce drumuri am parcurs, ce tovarăși de călătorie am avut, unde ne-am poticnit, în ce am crezut?

Și, apoi, unde vom ajunge? și peste câtă vreme? Este povestea devenirii noastre și a lucrurilor esențiale pentru noi: climă, hrană, comerț, religie, idei inovatoare, imperii și culturi.

În analiza etapelor parcurse, autoarea recurge la datele și metodele specifice studiului istoric riguros, dar și la nenumărate informații despre trecut pe care le oferă, cu generozitate, științele exacte și religia. Ni se înfățișează astfel o viziune integratoare a devenirii speciei umane, cercetată în cadrul proceselor naturale care au loc la scară planetară, chiar cosmică.

De la apariția universului până în zilele noastre, istoricul Cynthia Stokes Brown ne poartă într-o călătorie în care îi veți întâlni pe primii vânători și agricultori, pe vikingi, azteci, mongolii lui Genghis-Han, europenii Evului Mediu, dar și cei ai revoluției industriale și ai epocii contemporane, realizând o sinteză extraordinară între cunoașterea istorică și cea științifică.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066004572
Istoria lumii de la Big Bang pana in prezent
Read preview

Related to Istoria lumii de la Big Bang pana in prezent

Related ebooks

Civilization For You

View More