Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Despre timp și apă
Despre timp și apă
Despre timp și apă
Ebook337 pages8 hours

Despre timp și apă

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Dacă previziunile oamenilor de ştiinţă cu privire la viitorul ocea¬nelor, al atmosferei, al sistemelor climatice, al gheţarilor şi al eco¬sistemelor din zona litorală se vor dovedi corecte, atunci va trebui să ne întrebăm ce cuvinte ar putea cuprinde aceste probleme de o asemenea amploare? Prin prisma cărei ideologii ar putea fi abordate? Cum să ne stăvilim aceste dorinţe, consumerismul şi materialismul care ameninţă să copleşească biosistemele funda¬mentale ale planetei?
Secolul XXI va fi martorul unor schimbări fundamentale în natura apei de pe planeta noastră. Gheţarii se vor topi. Nivelul oceanului planetar va creşte. Temperatura la nivel global va creşte, ceea ce va aduce secete şi inundaţii. Aciditatea oceanelor va atinge un nivel fără precedent în cincizeci de milioane de ani. Toate acestea în timpul vieţii unei persoane care se naşte acum şi va ajunge la nouăzeci de ani.
Schimbări care se petreceau într-o sută de mii de ani se desf㬺oară acum într-un secol. O asemenea viteză ţine de domeniul mitologiei; influenţează toată viaţa de pe Pământ, rădăcinile a tot ce gândim, alegem, producem şi credem. Are un impact asupra tuturor celor pe care îi cunoaştem şi îi iubim.


Sper că toată lumea va citi această carte. (...) Incredibil de bine concepută. (...) Scriitura lui Magnason este limpede ca cristalul. Sverrir Norland, Televiziunea Națională Islandeză

În această carte Magnason combină istoria personală și mitologia colectivă, reflecția eseistică și explorarea memo¬rialistică, geografia și mediul înconjurător, reușind performanța de a aduce aproape de fiecare dintre noi realita¬tea eluzivă a schimbărilor climatice, deopotrivă dureroase și periculoase.

Paolo Giordano, Corriere della Sera
Magnason adună cu spirit poetic emoții profunde stârnite de planeta noastră. Am fost adânc impresionat și inspirat de această carte. Darren Aronofsky

ANDRI SNÆR MAGNASON (n. 1973) este unul dintre cei mai cunoscuți scri¬itori islandezi contemporani. A câștigat Premiul pentru Literatură Islandeză atât pentru ficțiune și ficțiune pentru copii, cât și pentru non-ficțiune. În plus, scrie poezie, piese de teatru, nuvele și eseuri. În 2009 a regizat în colaborare documentarul Dreamland bazat pe cartea sa Dreamland: A Self-Help Manual for a Frightened Nation. În 2010 i s-a decernat Premiul Kairos al Fundației Alfred Toepfel pentru personalități remarcabile în cultura europeană și pentru înțelegere interculturală. A candi dat la alegerile prezidențiale din Islanda în 2006, fiind pe locul trei din nouă participanți.
Trăiește la Reykjavík împreună cu soția și cei patru copii.
LanguageRomână
Release dateApr 15, 2021
ISBN9786063374265
Despre timp și apă

Related to Despre timp și apă

Related ebooks

Nature For You