Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prima mea carte despre știință
Prima mea carte despre știință
Prima mea carte despre știință
Ebook81 pages13 hours

Prima mea carte despre știință

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

CE ESTE ȘTIINȚA? Ce fac oamenii de știință? Această amuzantă carte de referință răspunde acestor întrebări și multor altora, în același timp arătându-le copiilor uimitoarele lucruri pe care le studiază oamenii de știință: animale și plante, oceane și spațiu, cutremure și vulcani, sunet și lumină și multe altele!

LanguageRomână
Release dateJun 3, 2020
ISBN9786063360053
Prima mea carte despre știință
Read preview

Related to Prima mea carte despre știință

Related ebooks

Books Recommended For You