Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tărâmul de basm al iernii
Tărâmul de basm al iernii
Tărâmul de basm al iernii
Ebook111 pages1 hour

Tărâmul de basm al iernii

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

O colecție de povești ale mai multor autori de cărți pentru copii, în care castori, urși, reni și alte animale se bucură împreună de magia iernii și a Crăciunului, trăind aventuri palpitante, din al căror final neașteptat se pot trage multe învățăminte.

O minunată colecție de povești amuzante, înduioșătoare sau fermecate, numai bune de citit în vacanța de iarnă.

LanguageRomână
Release dateJan 15, 2021
ISBN9786060734550
Tărâmul de basm al iernii

Read more from Litera Media Group

Related to Tărâmul de basm al iernii

Related ebooks