Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pufi, Pisicuța Rătăcită Prin Viscol
Pufi, Pisicuța Rătăcită Prin Viscol
Pufi, Pisicuța Rătăcită Prin Viscol
Ebook79 pages56 minutes

Pufi, Pisicuța Rătăcită Prin Viscol

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ella este pur și simplu îndrăgostită de pisicuța ei și își face griji că aceasta ar putea dispărea din nou.
Dar Pufi e fericită să iasă să se joace în grădină și să exploreze curțile din jur. Într-o zi, un viscol neașteptat
se iscă dintr-odată, iar Pufi nu mai găsește drumul spre casă. Își va mai revedea oare Ella pisicuța adorată?

LanguageRomână
Release dateSep 19, 2018
ISBN9786063351341
Pufi, Pisicuța Rătăcită Prin Viscol
Read preview
Author

Holly Webb

HOLLY WEBB is a former children's book editor who has authored over ninety books for children published in the UK. Besides Maisie Hitchins, other series that have crossed the pond include My Naughty Little Puppy, the Rose books, the Lily books, and Animal Magic. Webb lives in Berkshire, England, with her husband, three boys, and Milly, her cat. Visit her website at www.holly-webb.com.

Read more from Holly Webb

Related to Pufi, Pisicuța Rătăcită Prin Viscol

Related ebooks