Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Făt-Frumos din lacrimă şi alte basme culte şi populare
Făt-Frumos din lacrimă şi alte basme culte şi populare
Făt-Frumos din lacrimă şi alte basme culte şi populare
Ebook344 pages6 hours

Făt-Frumos din lacrimă şi alte basme culte şi populare

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Contine cele mai frumoase basme romanesti de la cei mai mari autori romani Eminescu, Slavici, Caragiale, Delavrancea, Nicolae Filimon, toate intr-o singura carte, avand 262 de pagini. 

MIHAI EMINESCU: Făt-Frumos din lacrimă, Călin-Nebunul, Frumoasa lumii, Borta-vântului, Finul-lui-Dumnezeu
IOAN SLAVICI: Doi feţi cu stea &i

LanguageRomână
Release dateJul 29, 2017
ISBN9786069833766
Făt-Frumos din lacrimă şi alte basme culte şi populare

Related to Făt-Frumos din lacrimă şi alte basme culte şi populare

Related ebooks

Children's Classics For You