Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ora De Lectura. Texte Si Activitati. 8-9 Ani
Ora De Lectura. Texte Si Activitati. 8-9 Ani
Ora De Lectura. Texte Si Activitati. 8-9 Ani
Ebook49 pages42 minutes

Ora De Lectura. Texte Si Activitati. 8-9 Ani

Rating: 1 out of 5 stars

1/5

()

Read preview

About this ebook

Materialul cuprinde texte din care copiii cunosc personaje, întâmplări și emoții și află lucruri noi, interesante, despre plante, animale, locuri și oameni. Exercițiile sunt bazate pe informațiile citite și conduc la o mai bună înțelegere a textului.

LanguageRomână
Release dateJul 26, 2018
ISBN9786063359521
Ora De Lectura. Texte Si Activitati. 8-9 Ani

Read more from Gabriela Barbulescu

Related to Ora De Lectura. Texte Si Activitati. 8-9 Ani

Related ebooks

Children's For You