Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Psihologia Educatiei In O Mie Si Una De Cugetari
Psihologia Educatiei In O Mie Si Una De Cugetari
Psihologia Educatiei In O Mie Si Una De Cugetari
Ebook182 pages3 hours

Psihologia Educatiei In O Mie Si Una De Cugetari

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Volumul de fata cuprinde un manunchi de cugetari despre activitatea educationala, luata in sensul ei psihopedagogic cel mai larg, respectiv cu privire la toate fenomenele, procesele, situatiile, functiile si aspectele sale fundamentale, dar si actorii principali implicati in ea, in speta copiii si educatorii, precum si la rolurile lor specifice (ingrijire, protejare, predare, instruire, formare, cultivare, evaluare, respectiv invatare, asimilare, exersare, memorare, repetare etc.).

Acestea – ca rod al reflectiei asupra vastei realitati pedagogice – au fost formulate si adunate de-a lungul anilor mai cu seama pe baza experientei educationale personale indelungate.

Uneori, cugetarile iau forma unor maxime, aforisme, sentinte, dictoane sau reflectii condensate, alteori apar insa ca simple ganduri, povete, pilde, definitii, judecati sau enunturi mai mult sau mai putin lapidare.

-Autorul

LanguageRomână
PublisherLaszlo Fodor
Release dateMay 17, 2022
ISBN9786060717898
Psihologia Educatiei In O Mie Si Una De Cugetari

Related to Psihologia Educatiei In O Mie Si Una De Cugetari

Related ebooks

Children's For You