Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

1200 De Exercitii Si Probleme De Matematica. Clasa I
1200 De Exercitii Si Probleme De Matematica. Clasa I
1200 De Exercitii Si Probleme De Matematica. Clasa I
Ebook162 pages10 hours

1200 De Exercitii Si Probleme De Matematica. Clasa I

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Exercițiile și problemele propuse, organizate după structura programei școlare, vor asigura elevilor un antrenament susținut pentru a se împrieteni cu numerele, cu operațiile matematice, cu figurile și corpurile geometrice sau cu unitățile de măsură.

LanguageRomână
Release dateNov 2, 2016
ISBN9786063358388
1200 De Exercitii Si Probleme De Matematica. Clasa I
Read preview

Read more from Sorina Barbu

Related to 1200 De Exercitii Si Probleme De Matematica. Clasa I

Related ebooks

Books Recommended For You