Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Activitati De Vacanta. Clasa I
Activitati De Vacanta. Clasa I
Activitati De Vacanta. Clasa I
Ebook78 pages17 hours

Activitati De Vacanta. Clasa I

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Lucrarea face parte dintr-o serie de materiale auxiliare interdisciplinare adresate elevilor din clasele primare, începând cu clasa pregătitoare. Caietul este organizat pe opt unități tematice, bogat ilustrate. Concepute pe baza unui text-suport (literar sau informativ), activitățile propuse integrează conținuturile disciplinelor cuprinse în planul-cadru.

LanguageRomână
Release dateMay 15, 2015
ISBN9786063358326
Activitati De Vacanta. Clasa I
Read preview

Read more from Sorina Barbu

Related to Activitati De Vacanta. Clasa I

Related ebooks

Children's School & Education For You

View More

Related categories

Reviews for Activitati De Vacanta. Clasa I