Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Activitati Pentru Prescolari. Grupa Mare
Activitati Pentru Prescolari. Grupa Mare
Activitati Pentru Prescolari. Grupa Mare
Ebook45 pages49 minutes

Activitati Pentru Prescolari. Grupa Mare

Rating: 1 out of 5 stars

1/5

()

Read preview

About this ebook

Seria Activitati pentru prescolari cuprinde carti de activități pentru gradiniță, organizate pe nivele de grupa mica, mijlocie si mare. Sunt bogat ilustrate, atrăgând interesul micuților pentru rezolvarea cerințelor.

LanguageRomână
Release dateSep 10, 2018
ISBN9786069500903
Activitati Pentru Prescolari. Grupa Mare
Read preview

Read more from Litera Media Group

Related authors

Related to Activitati Pentru Prescolari. Grupa Mare

Related ebooks

Children's School & Education For You