Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii eroi - Gregor Johan Mendel
Micii eroi - Gregor Johan Mendel
Micii eroi - Gregor Johan Mendel
Ebook32 pages1 hour

Micii eroi - Gregor Johan Mendel

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt ființe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri mărețe.
Marie Curie a fost unul dintre ei. Superputerile ei au fost un mic laborator, un talent uriaș și perseverența nemăsurată cu care a înfruntat toate dificultățile. Datorită lor, Marie Curie a devenit o savantă de renume, care a fost recompensată de două ori cu Premiul Nobel, într-o vreme în care se credea că numai bărbații pot fi oameni de știință. A arătat tuturor că geniul și efortul susținut sunt singurele lucruri care contează pentru a deveni un mare cercetător. Iată povestea ei!

LanguageRomână
Release dateOct 17, 2019
ISBN9786063357251
Micii eroi - Gregor Johan Mendel

Read more from Alonso Javier López

Related to Micii eroi - Gregor Johan Mendel

Related ebooks

Children's For You