Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Antreneaza-ti Mintea! Superjocuri Cu Numere
Antreneaza-ti Mintea! Superjocuri Cu Numere
Antreneaza-ti Mintea! Superjocuri Cu Numere
Ebook90 pages23 minutes

Antreneaza-ti Mintea! Superjocuri Cu Numere

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ești gata:
să te aventurezi în necunoscutul labirinturilor matematice?
să joci diverse jocuri cu numere care te provoacă și îți pun mintea la contribuție?
să îți dezvolți abilitățile de a rezolva exerciții complexe într-un mod plăcut?
Atunci această carte este perfectă pentru tine!
Vei găsi în ea o mulțime de activități și jocuri distractive care îi antrenează pe toți micii matematicieni și pe copiii curioși, în căutare de noi provocări.

LanguageRomână
Release dateNov 20, 2018
ISBN9786063355417
Antreneaza-ti Mintea! Superjocuri Cu Numere

Related to Antreneaza-ti Mintea! Superjocuri Cu Numere

Related ebooks

Children's Games & Activities For You

View More