Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jocuri Ale Minții Pentru Copii Isteți
Jocuri Ale Minții Pentru Copii Isteți
Jocuri Ale Minții Pentru Copii Isteți
Ebook153 pages13 hours

Jocuri Ale Minții Pentru Copii Isteți

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cu peste 100 de exerciții și teste, această carte este o provocare a minții.
Sudoku, labirinturi, cuvinte încrucișate, bătălii de nave, exerciții pentru memorie și multe altele...
E timpul să îți pui mintea la contribuție!

LanguageRomână
Release dateDec 14, 2018
ISBN9786063356728
Jocuri Ale Minții Pentru Copii Isteți

Related to Jocuri Ale Minții Pentru Copii Isteți

Related ebooks

Children's School & Education For You