Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Primele mele 1000 de cuvinte în limba germană
Primele mele 1000 de cuvinte în limba germană
Primele mele 1000 de cuvinte în limba germană
Ebook36 pages5 hours

Primele mele 1000 de cuvinte în limba germană

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În acest minunat dicţionar ilustrat vei găsi peste 1000 de cuvinte în limba germană, din vocabularul de zi cu zi, grupate pe teme dintre cele mai uzuale. Cuvintele sunt însoţite de traducerea lor în limba română și ilustrate prin imagini haioase și detaliate.
Vei putea învăţa și exersa mai ușor o mulţime cuvinte noi.

LanguageRomână
Release dateJul 27, 2018
ISBN9786063353529
Primele mele 1000 de cuvinte în limba germană
Read preview

Related to Primele mele 1000 de cuvinte în limba germană

Related ebooks

Books Recommended For You