Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Proverbe Si Zicători Românești
Proverbe Si Zicători Românești
Proverbe Si Zicători Românești
Ebook216 pages2 hours

Proverbe Si Zicători Românești

Rating: 1 out of 5 stars

1/5

()

Read preview

About this ebook

În colecția Lecturi școlare se regăsesc cele mai importante opere din literatura română și universală, selectate în conformitate cu cerințele programei școlare de limba și literatura română. Astfel, elevii vor avea la îndemână, în formă integrală, creațiile cele mai cunoscute și mai îndrăgite ale scriitorilor clasici și moderni, însoțite de o scurtă prezentare a vieții și a operei autorului.

Cărţile de neuitat ale copilăriei, capodoperele literaturii din toate timpurile reprezintă repere obligatorii în formarea gustului pentru lectură și în educația cititorilor mai mici și mai mari.

LanguageRomână
Release dateJul 1, 2020
ISBN9786063351006
Proverbe Si Zicători Românești

Read more from Anonim

Related to Proverbe Si Zicători Românești

Related ebooks

Children's Fairy Tales & Folklore For You