Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Forme si timpuri in limba germana
Forme si timpuri in limba germana
Forme si timpuri in limba germana
Ebook119 pages20 hours

Forme si timpuri in limba germana

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

FORME ȘI TIMPURI VERBALE LIMBA GERMANĂ
Nu mai pierde timpul! Exersează formele verbelor și folosirea corectă a acestora în limba germană!
Exersează toate temele importante referitoare la verbe, timpuri și moduri.
Alege exercițiile care se potrivesc cu nivelul tău de cunoaștere a limbii germane: de la A1 (începători) până la B2 (avansați).
Învață, la fiecare temă, cele mai importante noțiuni de vocabular.
Poți găsi cu ușurință cuvintele sau expresiile necunoscute în glosarul atașat.

LanguageRomână
Release dateMar 29, 2019
ISBN9786063366932
Forme si timpuri in limba germana
Read preview

Related to Forme si timpuri in limba germana

Related ebooks

Young Adult For You