Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iarta-ma cand plang prea mult
Iarta-ma cand plang prea mult
Iarta-ma cand plang prea mult
Ebook365 pages4 hours

Iarta-ma cand plang prea mult

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Quinn face liste cu orice – de la zilele în care plânge prea mult, la „lucruri pe care nu leaș recunoaște niciodată cu glas tare" și la toți băieții pe care iar plăcea săi sărute. Listele acestea o ajută să rămână cu picioarele pe pământ. Fiindcă își notează pe hârtie fricile, nu trebuie să le înfrunte în viața reală. Asta până când descoperă că ia dispărut jurnalul…
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateNov 8, 2022
ISBN9786064016386
Iarta-ma cand plang prea mult

Related to Iarta-ma cand plang prea mult

Related ebooks

Young Adult For You