Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Curs complet de limba engleza pentru avansati
Curs complet de limba engleza pentru avansati
Curs complet de limba engleza pentru avansati
Ebook191 pages22 hours

Curs complet de limba engleza pentru avansati

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Bine ai venit în lumea limbii engleze!
Prin intermediul acestui curs vei dobândi excelente competențe lingvistice,
ca să poți comunica relaxat în vacanță și în situații cotidiene. Cursul constă din 12 lecții și 4 recapitulări. Pe prima pagină a fiecărei lecții sunt sintetizate temele abordate. Toate lecțiile sunt structurate după același principiu de învățare: Actualizează: secțiunea care te

LanguageRomână
Release dateDec 4, 2018
ISBN9786063367052
Curs complet de limba engleza pentru avansati
Read preview

Related to Curs complet de limba engleza pentru avansati

Related ebooks

Young Adult For You