Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

MINI Ghid de conversatie uzuala - Limba germana
MINI Ghid de conversatie uzuala - Limba germana
MINI Ghid de conversatie uzuala - Limba germana
Ebook131 pages3 hours

MINI Ghid de conversatie uzuala - Limba germana

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Toate temele importante sunt încadrate în 25 de minilecții, fiecare lecție ocupând 4 pagini.
Poți întrebuința și exersa imediat cunoștințele învățate folosindu-te de exercițiile din lecții. Soluțiile pot fi găsite pe pagina din dreapta, jos.
Anexat ghidului găsești:
• Gramatică: toate subiectele de gramatică prezentate în ghid
sunt explicate aici mai pe larg.
• Vocabular: aici găsești vocabularul fiecărei lecții și ai spațiu
pentru scris cuvintele în limba ta.

LanguageRomână
Release dateMar 6, 2019
ISBN9786063366949
MINI Ghid de conversatie uzuala - Limba germana

Related to MINI Ghid de conversatie uzuala - Limba germana

Related ebooks

Young Adult For You